IRI – Interfejsy radiowe systemów Internetu Rzeczy

W ramach przedmiotu omówiona zostanie specyfika transmisji radiowej w sieciach IoT oraz nowoczesne techniki transmisji radiowej wykorzystywane w popularnych sieciach LoRa, Bluetooth oraz sieciach komórkowych LTE-M, NB-IoT i 5G. Zdobyta wiedza pozwoli na świadomy dobór interfejsu radiowego oraz zaprojektowanie sieci radiowej IoT z uwzględnieniem wymaganej przepływności transmisji, energochłonności, zasięgu, dostępnych zasobów widmowych.

Grupa przedmiotów: obieralne specjalności TBM, obieralne specjalności RTM, podstawowe techniczne
Strona w USOSWEB: Interfejsy radiowe systemów Internetu rzeczy
ECTS: 3
Organizacja przedmiotu: wykład (kolokwia) + projekt

Wykład:
wtorki 16:15-18:00

Zajęcia projektowe:
wtorki 18:15-19:00

Materiały dla studentów

W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Nowoczesne, energooszczędne techniki transmisji radiowej (przedstawienie właściwości kanału radiowego i specyfiki transmisji w sieciach IoT oraz wpływu parametrów transmisji na osiągane rezultaty)
 • Zarządzanie zasobami radiowymi w sieciach IoT (tryby pracy urządzeń, techniki przydziału zasobów radiowych i wielodostępu, nowoczesne techniki kooperacyjnego odbioru i transmisji)
 • Techniki lokalizacji węzłów w systemach IoT (przedstawienie metod lokalizacji urządzeń IoT, zastosowanie sieci IoT do świadczenia LBS – Location Based Services)
 • Zarządzanie zużyciem energii w urządzeniach sieciowych (omówienie metod pozwalających na zmniejszenie energochłonności urządzeń i zmniejszenie kosztu ich ekspolatacji – tryby pracy, techniki odbioru nieciągłego, optymalizacja transmisji)
 • Standardy sieci dalekiego zasięgu (omówienie architektur, protokółów oraz łącza radiowego między innymi standardów LoRaWAN, DASH7, Sigfox, LTN)
 • Standardy sieci bliskiego zasięgu (przedstawienie m.in. standardów Bluetooth (w tym Bluetooth 5), EEE 802.15.4, Z-Wave, 6LoWPAN, Wireless M-Bus)
 • Standardy sieci WBAN (smartBAN, IEEE 802.15.6)
 • Wykorzystanie sieci komórkowych w systemach internetu rzeczy (ze szczególnym naciskiem na dedykowane IoT standardy LTE-M/NB-IoT oraz sieci 5G)
 • Tendencje rozwojowe w sieciach radiowych IoT (przedstawienie koncepcji przyszłych sieci IoT, kierunków rozwoju technik transmisji radiowej w systemach internetu rzeczy)

Projekt polegał będzie na zaprojektowaniu sieci radiowej systemu IoT w tym:

 • określenie wymagań stawianych systemowi (przepustowości poszczególnych łączy, dopuszczalne stopy błędów, wymagań energetycznych związanych z zasilaniem węzłów)
 • wybór standardu sieci radiowej,
 • określenie architektury systemu,
 • specyfikacja interfejsu radiowego,
 • dobór modułów radiowych,
 • określenie zasięgów transmisji w zadanym środowisku propagacyjnym.