Podstawy Transmisji Bezprzewodowej – PTB

Treść przedmiotu zawiera podstawowe informacje niezbędne do efektywnego wykorzystania urządzeń transmisji radiowej w systemach IoT. Po wprowadzeniu do łączności bezprzewodowej zostaną omówione zjawiska w kanale propagacyjnym oraz podstawowe modele kanału. Kolejne zagadnienia dotyczą modulacji wykorzystywanych podczas transmisji oraz technik redukcji wpływu kanału na jakość transmisji. Następnie zostanie omówione przetwarzanie sygnałów radiowych, budowa urządzeń nadawczych i odbiorczych. Istotną część wykładu zajmują zagadnienia dotyczące technik rozpraszania widma, modulacji OFDM i technik MIMO. Zostaną omówione podstawy realizacji transmisji z użyciem tych technik, zalety i ograniczenia tych rozwiązań. Ostatnia część wykładu jest poświęcona sieciom bezprzewodowym. Po przedstawieniu technik wielodostepu i metod zarządzania zasobami radiowymi, zostanie przedstawiona klasyfikacja współczesnych sieci bezprzewodowych i ich podstawowe właściwości.

Grupa przedmiotów: obowiązkowy dla kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy (IIR) –  grupa Teleinformatyka;
Strona w USOSWEB: Podstawy Transmisji Bezprzewodowej
ECTS: 5
Organizacja przedmiotu: wykłady (30 jd/sem), ćwiczenia (9 jd/sem), laboratoria (18 jd/sem)

Materiały dla studentów

Wykaz laboratoriów:

  1. Badanie właściwości sygnałów z modulacjami cyfrowymi. 
  2. Badanie sygnałów OFDM. 
  3. Badanie sygnałów CDMA. 
  4. Badanie kanału propagacyjnego.
  5. Badanie anten. 
  6. Badanie podstawowych elementów toru radiowego.