Miernictwo Radioelektroniczne – MR

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do skutecznego rozwiązywania problemów występujących w praktyce pomiarów radioelektronicznych. Zakres przedmiotu obejmuje podstawowe zagadnienia pomiaru przebiegów i układów radioelektronicznych, zwłaszcza obiektów w.cz.
Szczególną uwagę poświęcono metodom i technikom analizy widma przebiegów oraz wektorowych pomiarów immitancyjnych i transmisyjnych cech obwodów i układów. Omawiane są również zagadnienia pomiaru właściwości nieliniowych i szumowych obiektów. Część laboratoryjna pozwala na praktyczne zapoznanie studentów z możliwościami, ograniczeniami i zasadami wykorzystywania współczesnej aparatury pomiarowej.
Strona przedmiotu w USOSweb
Szczegółowe informacje, regulamin, materiały wykładowe, instrukcje i oceny – na serwerze Studia

Realizacja w semestrze 21Z

Wykład: poniedziałki 12:15-14:00  sala 117 Laboratoria: wtorki 12:15-15:00 piątki 8:15-11:00